Z A J Ę C I A   M U Z Y C Z N O – R U C H O W E

Prowadząca:

Justyna Różewicz 

TERMINY ZAJĘĆ:

Poniedziałek

godz 10.00-10.45

Środa

godz 16.00-16.45

godz 16.50-17.35

ZAPISY:

tel. 881 921 616 Klub Słońce w Radwanicach

radwanice@kultura-siechnice.pl

KOSZT:

80 zł / miesiąc

40 zł / godzina (wejście jednorazowe)

INFORMACJE:

tel. 881 921 616 Klub Słońce w Radwanicach

radwanice@kultura-siechnice.pl

DLA KOGO:

3 lat (zajęcia w poniedziałek z godz 15.00)

4-5 lat (zajęcia w środę z godz 16.00)

5-6 lat (zajęcia w środę z godz 16:50)