J Ę Z Y K   A N G I E L S K I   M U Z Y C Z N I E   Z   A K O M P A N I A M E N T E M   G I T A R Y 

W programie zajęć:

  • uczymy się piosenek w języku angielskim przy akompaniamencie gitary
  • poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe poznajemy zwroty i wyrażenia
  • osłuchujemy się z brzmieniem języka poprzez historyjki wspierane obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem
  • powtarzamy rozmaite rymowanki i o nich dyskutujemy

 

TERMINY ZAJĘĆ:

Czwartek

godz. 17:00-17:30

godz. 17:45-18:15

ZAPISY:

668 821 897

kidsmelody.kontakt@gmail.com

KOSZT:

69 zł / miesiąc

INFORMACJE:

668 821 897

kidsmelody.kontakt@gmail.com

DLA KOGO:

Dzieci 3-4 lat (gr. z godz. 17:00)

Dzieci 5-6 lat (gr. z godz. 17:45)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial