W A R S Z T A T Y  Z  M A L A R S T WE M   I N T U I C Y J N Y M 

&  P S Y C H O L O G I Ą  P O Z Y T Y W N Ą 

Warsztat skierowany jest do osób otwartych na wprowadzenie „zmiany” w życiu osobistym i zawodowym, gotowych opuścić dotychczasową strefę komfortu. Celem warsztatu jest wzrost samoświadomości w obszarze uczuć i emocji. Podczas warsztatu omówimy podstawowe emocje oraz mechanizmy ich powstawania. Za pomocą technik mindfulness  będziemy praktykować umiejętność dostrzegania i identyfikowania poszczególnych emocji. Dowiemy się, jak konstruktywnie wykorzystać takie emocje jak gniew, złość.

Zwrócimy się w stronę ciała, nauczymy się jak za pomocą prostych technik relaksacyjnych uwrażliwić się na sygnały pochodzące z ciała. Szczególnie pomocne może to być dla osób zmagających się z dolegliwościami psychosomatycznymi. Porozmawiamy, o aktualnych trendach i wyzwaniach w obszarze cielesności i ich konsekwencjach emocjonalnych, oraz o tym jak skutecznie ugruntować się.

Podczas spotkań zajmiemy się również, tym co najbardziej aktualne, zidentyfikujesz swoje aktualne położenie w życiu osobistym i zawodowym. Określisz obszary swojego funkcjonowania, dokonasz priorytetyzacji zadań.

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie:
👍rozwój kreatywności i innowacyjności w zakresie pomysłów,
poszukiwania rozwiązań
👍znajomość zasad funkcjonowania umysłu zwiększająca
możliwości myślenia out of the box
👍wzmocnienie intuicji i wyobraźni
👍poprawa koncentracji i zdolności uczenia się poprzez aktywację
prawej półkuli mózgowej
👍uwolnienie od myślenia szablonowego
👍rozwój myślenia dywergencyjnego
👍uwolnienie od stresów poprzez wyciszenie i uspokojenie
👍nawiązanie dialogu z wewnętrznym krytykiem
👍zmiana stosunku wobec opinii innych
👍nabycie umiejętności związanych z budowaniem skutecznej
komunikacji
👍dowiesz się, w jaki sposób wiedzę zdobytą podczas warsztatu
stosować w życiu codziennym

Prowadząca:

Natalia Miszczyszyn

TERMIN ZAJĘĆ:

Środa

godz. 18:30-20:30

KOSZT:

140 zł / miesiąc

40 zł / wejście jednorazowe

INFORMACJE:

tel. 600 034 510 Natalia Miszczyszyn

tel. 881 921 619 Klub Relaks w Siechnicach

siechnice@kultura-siechnice.pl

DLA KOGO:

Dorośli