K  L  U  B     R  E  L A K S 

Adres:

ul. Fabryczna 15

55-011 Siechnice

Kontakt:

tel. 881 921 619

e-mail: siechnice@kultura-siechnice.pl

Godziny otwarcia: 

     lipec 9:00-17:00

     sierpień 8:00-16:00

  • poniedziałek 12.00 -20.00
  • wtorek 12.00-20.00
  • środa 12.00-20.00
  • czwartek 12.00-20.00
  • piątek 12.00-21.00

Prowadzący:

Patrycja Majda, Wojciech Skibicki (w zastępstwie za Martę Ćwiklińską)

P O N I E D Z I A Ł E K

15:00 – 17:00 PLASTYKA KREATYWNA (dzieci 3 – 6 lat)

16:45 – 17:45 WARSZTATY WOKALNE (dzieci 5 -10 lat)

14:00 – 15:00 UMUZYKALNIAJĄCA SZKOŁA GITARY (dzieci, młodzież i dorośli)

15:00 – 16:00 UMUZYKALNIAJĄCA SZKOŁA GITARY (dzieci, młodzież i dorośli)

16:00 – 17:00 UMUZYKALNIAJĄCA SZKOŁA GITARY (dzieci, młodzież i dorośli)

17:00 – 18:00 UMUZYKALNIAJĄCA SZKOŁA GITARY (dzieci, młodzież i dorośli)

18:00 – 19:00 UMUZYKALNIAJĄCA SZKOŁA GITARY (dzieci, młodzież i dorośli)

17:00 – 18:30 JĘZYK ANGIELSKI – SECONDARY PLUS (dzieci 14-17 lat)

17:00 – 18:30 PLASTYKA KREATYWNA (dzieci 6+)

17:45 – 18:45 WARSZTATY WOKALNE  (dzieci 5 -10 lat)

18:30 – 20:00 PLASTYKA KREATYWNA (dzieci 6+)

18:45 – 19:45 WARSZTATY WOKALNE  (dzieci 5-10 lat)


W T O R E K

10:00 – 11:00 JOGA DLA MAM Z DZIEĆMI 

16:00 – 18:00 TEATR PLASTYCZNY(grupa wiekowo otwarta)

16:00 – 16:30 ROBOTYKA (3-6 lat)

16:30 – 17:30 ROBOTYKA (5-7 lat)

15:45 – 16:30 BREAK DANCE (8 lat)

17:30 – 18:30 SZACHY (grupa początkująca)

18:30 – 19:30 SZACHY(grupa średnio zaawansowana i zaawansowana)

18:00 – 20:00 TEATR DLA DOROSŁYCH

18:00 – 19:00 TANIEC  JAZZOWY (dzieci 8 +)

19:00 – 20:00 TANIEC  JAZZOWY (dzieci 8 +)


Ś R O D A

10:30 – 11:15 DŹWIĘKODZIEŁO DLA MAM I MALUSZKÓW

14:30 – 16:30 PLASTYKA

15:00 – 17:00 KANTATA (50+)

15:00 – 15:45 DŹWIĘKODZIEŁO (dzieci 6 – 8 lat)

16:30 – 18:30 PLASTYKA

16:00 – 16:45 DŹWIĘKODZIEŁO (dzieci 6 – 8 lat)

17:00 – 18:00 DŹWIĘKODZIEŁO (dzieci 9 +)

18:00 – 19:00 DŹWIĘKODZIEŁO (dzieci 9 +)

19:00 – 20:00 DŹWIĘKODZIEŁO  ZESPÓŁ MUZYCZNY (dzieci 9 +)

18:00 – 20:00 KÓŁKO TWÓRCZE (dorośli)


C Z W A R T E K

11:00 – 14:00 AKTYWNI 50+ 

15:30 – 17:30 CERAMIKA  (dzieci 5+)

17:00 – 18:00 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE (dzieci 6+)

18:00 – 20:00 CERAMIKA DLA DOROSŁYCH

17:00 – 17:45 MIX DANCE (dzieci 5 – 7 lat)

17:45 – 18:30 MIX DANCE (dzieci 5 – 7 lat)

17:15 – 19:15 NITECZKA  (dzieci 7 +)

18:00 – 19:30 STRETCHING – ZAJĘCIA ROZCIĄGAJĄCO-WZMACNIAJĄCE (dorośli) Sala fitness przy gimnazjum

19:30 – 20:30 STRETCHING – ZAJĘCIA ROZCIĄGAJĄCO-WZMACNIAJĄCE (dorośli) Sala fitness przy gimnazjum

18:30 – 20:00 JOGA (dorośli)


P I Ą T E K

10:00 – 11:00 PSYCHOFIZYCZNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW (50+)

11:00 – 12:00 PSYCHOFIZYCZNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW (50+)

14:30 – 17:30 PLASTYKA

15:30 – 16:30 ROBOTYKA gr. III (dzieci 5 – 7 lat)

17:30 – 20:30 PLASTYKA

16:30 – 18:00 ROBOTYKA gr. I (dzieci 8 – 13 lat)

17:00 – 18:00 TANIEC NOWOCZESNY (7-10lat)