T A N I E C – H I P   H O P

Cele i zadania zajęć: kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała (wykorzystywanie elementów ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej), wpływ na rozwój osobowościowy – wychowanie poprzez taniec, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, integracja z grupą, pokonywanie własnych barier – prezentacja umiejętności w środowisku szkolnym i poza nim (stworzenie szkolnej grupy tanecznej; organizowanie turniejów tańca)

TERMINY ZAJĘĆ:

Wtorek

godz 17:00-17:45  (dzieci 4-6 lat, grupa początkująca)

godz 17:45-18:45  (dzieci  7-9 lat, kontynuacja)

godz 18:45-19:45  (dzieci 10+  kontynuacja)

Czwartek

16:45-17:30  (dzieci  5-6 lat, grupa początkująca)

17:30-18:45 (dzieci  7-8 lat, kontynuacja)

18:45-20:00 (dzieci  10+ lat, kontynuacja)

ZAPISY:

tel. 722158722 Kamila Kociałkowska

KOSZT:

150zł / miesiąc

INFORMACJE:

tel.  722158722 Kamila Kociałkowska

tel. 881 9216 16 Klub Słońce w Radwanicach

radwanice@kultura-siechnice.pl

DLA KOGO:

Dzieci szkolne