KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA SIECHNICE

Grafika przedstawiająca mężczyznę grającego na trąbce.

Z okazji 25. rocznicy nadania praw miejskich Siechnicom Burmistrz Siechnic ogłasza konkurs na kompozycję hejnału miasta Siechnice. Konkurs został objęty patronatem Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Hejnał Miasta Siechnice może stać się muzycznym symbolem miasta, który obok herbu i flagi stanowić będzie jego rozpoznawalną wizytówkę.

Prezentowany podczas lokalnych wydarzeń i uroczystości hejnał, a z czasem także regularnie z wieży ratusza integrować  będzie lokalną społeczność wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Siechnice.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do kompozytorów, muzyków zawodowych, uczniów oraz absolwentów szkół muzycznych, a także studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory.

Utwór powinien być kompozycją własną, przeznaczoną na trąbkę solo,  nie krótszą niż 30 sekund i nie dłuższą niż 60 sekund.

Kompozycja może nawiązywać do tradycji oraz kultury gminy i regionu.

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Siechnic wybierze trzy kompozycje, w tym tylko jedną kompozycję wskazaną jako przyszły hejnał miasta.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody finansowe. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda w wysokości 5000 zł brutto. Na kompozytorów, którzy zajmą w konkursie drugie i trzecie miejsce, czeka odpowiednio nagroda 2500 zł brutto i 1250 zł brutto. Fundatorem nagród jest firma Peter Lacker Polska Sp. z o.o.

Kompozycje konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami  należy złożyć lub wysłać do Centrum Kultury w Siechnicach do dnia 15.09.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 1.10.2022 r.

W imieniu Burmistrza Milana Ušáka serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

W załączeniu Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Z Protokołu z posiedzenia Jury Konkursu na Hejnał Miasta Siechnice:

W dniu 23 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu  na Hejnał Miasta Siechnice organizowanego przez Gmina Siechnice – Centrum Kultury w Siechnicach.

Przedmiotem Konkursu był jednogłosowy utwór (zwany kompozycją konkursową) na trąbkę solo o charakterze hejnału oraz czasie trwania od 30 sekund do 60 sekund.

Jury obradowało w składzie:

– Adam Porębski

– Milan Ušák

– Peter Pilat

– Delfina Zaucha

– Roman Kasprowicz

– Andrzej Kozdrowicki

Członkowie Jury stwierdzają co następuje:

I Nagrodę otrzymał –   PIOTR MATUSZEWSKI

II Nagrodę otrzymał – IGOR JANKOWSKI

III Nagrodę otrzymał – MARCIN PASEK

Wyróżnienie otrzymał:  ANDRZEJ MAJEWSKI, SONIA MARKIEWICZ.

Patronat:

logo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Misją Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest służenie społeczeństwu i sztuce przez wkład w rozwój koncepcji artystycznych i działań naukowo-badawczych w dziedzinie muzyki, a także przez zapewnianie najwyższej jakości edukacji kształcącym się muzykom, którzy czerpiąc z bogactwa światowych dokonań w sferze muzycznej i otaczając szacunkiem wartości rodzimej kultury, będą mogli osiągnąć najwyższy poziom rozwoju własnego potencjału jako artyści, liderzy oraz obywatele swego kraju i świata.

Fundator nagród:

logo firmy Peter / Lacke the coating experts

PETER-LACKE to grupa firm z ponad 100-letnim doświadczeniem w rozwoju i produkcji wysokiej jakości systemów malarskich. Jej sukces opiera się na bezpośredniej i profesjonalnej komunikacji z użytkownikiem oraz globalnym networkingu z własnymi oddziałami i partnerami w wielu krajach.

Szeroka wiedza na temat zastosowań i entuzjazm do nowych zadań sprawiają, że firma PETER-LACKE jest silnym partnerem w zakresie powlekania tworzyw sztucznych. Aby poznać szczegółową ofertę firmy zapraszamy na stronę: https://www.peter-lacke.com/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial