Dzieci czytają dzieciom

– konkurs biblioteczny rozstrzygnięty!!!
Serdecznie dziękujemy za liczny udział w ogłoszonym konkursie bibliotecznym mającym na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie filmiki były bardzo ciekawe. Wybór najlepszych nie był łatwy. Jednak, jak w każdym konkursie, komisja musiała się zdecydować i przyznać miejsca oraz wyróżnienia.
Oto wyniki:
Kategoria – uczniowie klas I-III
I miejsce – Aleksandra Wabińska
II miejsce Wiktor Rybak
III miejsce Antoni Horoszkiewicz
wyróżnienia: Iwo Małko, Marianna i Martyna Miler
Kategoria – uczniowie klas IV-VIII
I miejsce – Krzysztof Rojek
II miejsce – Jan Olkowski
III miejsce – Aleksandra Poźniak i Natasza Sikora
wyróżnienia: Maria Jastrzębska i Zuzanna Wiliczkiewicz oraz Maja Mozolewska i Maria Rusin

Organizatorzy: Teresa Budziar i Anna Frąckiewicz

„Dzieci czytają dzieciom” –  konkurs biblioteczny

 

 • 1. ORGANIZATORZY
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich i Centrum Kultury w Siechnicach – Biblioteka Publiczna w Żernikach Wrocławskich
 • 2. CELE I ZADANIA
 1. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas I – VIII, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie i rozwijanie nawyków czytelniczych, kształtowanie gustów czytelniczych, podniesienie poziomu czytelnictwa poprzez mobilizowanie uczniów do czytania.
 •   3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU „Dzieci czytają dzieciom”
 1. Zasięg konkursu – uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich.
 2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza kategoria – uczniowie klas I – III; druga kategoria – uczniowie klas IV-VIII.
 3. Forma konkursu – nagranie krótkiego filmiku promującego ulubioną książkę.
Uczestnik nagrywa filmik obejmujący krótką informację o autorze (najlepiej ciekawostki z jego życia), uwzględniając odczytanie fragmentu ulubionej książki. Wybrany fragment książki powinien być zaprezentowany w zachęcający sposób (modulacja głosu, rekwizyty, podkład muzyczny itp.) Uczniowie klas I-III mogą przy nagrywaniu filmiku korzystać z pomocy dorosłego. Natomiast uczniowie z klas IV – VIII mogą nagrywać i odczytywać wybrany fragment książki samodzielnie lub w grupach dwuosobowych, przynajmniej jedna osoba musi być uczniem Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.
Filmik nie może być dłuższy niż 5 minut, ma być zarejestrowany poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie), w pozycji pionowej, z odległości 2-3m. Należy  go przesłać drogą elektroniczną na adres bpzerniki@kultura-siechnice.pl wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) lub przekazać bezpośrednio do biblioteki mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Filmik można także  wysłać poprzez  wetransfer, w temacie maila prosimy wpisać: Film na konkurs „Dzieci czytają dzieciom”, a w treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tj. nr telefonu, adres mailowy. Nazwa pliku powinna zawierać: KONKURS_imię i nazwisko_kategoria.
Regulamin i karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie CK w Siechnicach lub do odebrania bezpośrednio w bibliotece szkolnej.
 1. Termin nadsyłania filmików upływa do 20.11.2020r. (data wpłynięcia filmików na adres organizatora).
 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do 5 dni od werdyktu jury, którego obrady zaplanowane są na 27.11.2020r. Informacja o werdykcie zostanie zamieszczona na stronach Organizatorów: www.sp-zerniki-wr.pl  i www.kultura-siechnice.pl.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania filmików konkursowych (zaprezentowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, CK Siechnice, portalach społecznościowych CK). Udział w konkursie jest jednoczesną zgodą na publikację.
 • 4.  OCENA FILMIKÓW
 1. Oceny filmików dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Filmiki będą oceniane w oddzielnych kategoriach wiekowych.
 3. Decyzja jury jest ostateczna.
 • 5 . Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie wizerunku oraz swoich danych osobowych w publikacjach, podczas ogłoszenia wyników na stronach internetowych Organizatorów a także na portalu społecznościowym Centrum Kultury w Siechnicach.
 • 6.  We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie Organizatorów, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda musi być podpisana przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 71 31 13 321

 

PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO UDZIAŁU W KONKURSIE BIBLIOTECZNYM. SZCZEGÓŁY I REGULAMIN DOSTĘPNE NA STRONIE
PLAKAT OMAWIAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE BIBLIOTECZNYM. REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTEPNE DO POBRANIA NA STRONIE WWW.KULTURA-SIECHNICE.PL
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial