DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWEK CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

GŁÓWNY BUDYNEK CENTRUM KULTURY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ:

BIURO CK, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, KLUB RELAKS

budynek w Siechnicach, ul. Fabryczna 15

Biuro Centrum Kultury

telefon: 71 311 39 97

e-mail: sekretariat@kultura-siechnice.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Siechnicach

telefon: 71 311 54 48

e – mail Dział dla dorosłych: bpsiechnice1@kultura-siechnice.pl

e – mail Dział dla dzieci: bpsiechnice2@kultura-siechnice.pl

Klub Relaks

telefon: 881 921 619

e-mail: siechnice@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus: 800, 810, 820 – Przystanek „Siechnice – PKP NŻ”

Siechnicka  Komunikacja Zbiorowa:  83, 84, 85

Pociąg relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice – stacja Siechnice

Wejście do budynku

Do wejścia głównego prowadzą cztery schody, brak jest pochylni. Przy bocznym wejściu do Centrum Kultury znajduje się pochylnia, która umożliwia swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz matek z dziećmi. Z tyłu budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne, z dwoma schodami bez pochylni. W budynku, przy wszystkich wejściach, nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe główne oraz boczne i tylne są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biuro Klubu Relaks ulokowane jest na parterze budynku, szeroki korytarz umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na parterze znajduje się także sala widowiskowa, do której swobodny dostęp mają także osoby na wózkach. Sale warsztatowe Centrum Kultury oraz Sekretariat znajdują się na piętrze, do którego prowadzą schody – w związku z tym nie są one dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy. Drzwi do toalet znajdujących się na parterze są za wąskie dla osób poruszających się na wózkach, brakuje oddzielnej toalety dedykowanej osobom z niepełnoprawnościami.

Biblioteka ulokowana jest na parterze budynku, szeroki korytarz umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Boczne wejście do budynku Centrum Kultury w Siechnicach posiada pochylnię. W samej siedzibie Centrum Kultury nie ma platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Centrum Kultury nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ BIBLIOTEKA PUBLICZNA I KLUB TĘCZA

budynek w Świętej Katarzynie, ul. Główna 82

Biblioteka Publiczna im Andrzeja Waligórskiego 

telefon:  71 311 62 63

mail: bpswkatarzyna@kultura-siechnice.pl

Klub Tęcza 

telefon: 881 921 620

mail: swkatarzyna@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu:

Autobus: 800, 810, 870, 85, 83

– przystanek ul. Główna (NŻ), Główna, Żernicka, Parkowa w stronę Wrocławia

– przystanek Parkowa, Żernicka, ZOZ, Główna (NŻ) w stronę Siechnic

– przystanek Główna, Szkoła w stronę Łukaszowic

– przystanek Przedszkole, Szpital (ZOL) w stronę Sulimowa

Pociąg relacji Wrocław – Opole. Stacja Święta Katarzyna Stacja PKP

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka i Klub Tęcza mieszczą się w budynku należącym do CK w Siechnicach. Do budynku  prowadzą dwa wejścia, jedno od ulicy Głównej, czyli od strony kościoła, a drugie z tyłu budynku od strony przejścia Dreptaka.

Do wejścia głównego prowadzi 7 schodków (bez udogodnień)

Wejście boczne ulokowane jest od strony dreptaka i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i mam z wózkami.
W budynku, przy obu wejściach, nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Zarówno drzwi wejściowe główne jak i boczne  są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biblioteka ulokowana jest na parterze budynku, szeroki korytarz umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim oraz mamom z wózkami.

Klub Tęcza ulokowany jest na pierwszym i drugim piętrze budynku, prowadzi do niego szeroki korytarz, w którym bez problemu mieści się wózek dziecięcy lub inwalidzki, schody są szerokie i umożliwiają swobodny przepływ osób zarówno wchodzących jak i schodzących, z korytarza na parterze jest dostępna platforma, która umożliwia wjazd osobom z wózkami i inwalidom.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W budynku  jest platforma do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie ma takich udogodnień jak pochylnia, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking. Przy wejściu bocznym na posesji jest parking na dwa samochody.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku  nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Publiczna

Radwanice, ul. 1 – go Maja 7 (1 piętro)

telefon: 71 31 17 803

mail:bpradwanice@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus:

PKS relacji Oława – Wrocław

Siechnicka Komunikacja Publiczna 800, 820

– przystanek ulica A. Mickiewicza od strony Wrocławia

– przystanek ulica A. Mickiewicza od strony Siechnic

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka Publiczna mieści się w budynku wielofunkcyjnym – 3 kondygnacyjnym, w którym mieści się poczta  i salon fryzjerski na parterze, na pierwszym piętrze znajduje się biblioteka, a dwa mieszkania są na drugim piętrze.

Do biblioteki prowadzi wejście główne od ulicy 1-go Maja i schody-20 stopni bez udogodnień (wspólne z salonem fryzjerskim i mieszkańcami z drugiego piętra). Brak windy.

W budynku nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe główne do budynku i do biblioteki są otwierane po naciśnięciu klamki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biblioteka ulokowana jest na pierwszym piętrze budynku bez windy.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W siedzibie Biblioteki nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku  znajduje się ogólnodostępny parking, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku, zarówno do Wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Klub Słońce

Radwanice, ul. Kolejowa 8

telefon: 881 921 616

e-mail: radwanice@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus:

PKS relacji Oława – Wrocław

Siechnicka Komunikacja Publiczna 800, 820

– przystanek ulica A. Mickiewicza od strony Wrocławia

– przystanek ulica A. Mickiewicza od strony Siechnic

Budynek wielofunkcyjny, jednokondygnacyjny. Wejście do budynku po szerokich i niestromych schodach. Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika klubu. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wejście do pomieszczenia cateringowego od ul. Kolejowej. W budynku znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne prowadzi do małego korytarza, na lewo sala główna, pomieszczenie cateringowe. Na prawo korytarz prowadzący do sal dydaktycznych, szatni, części biurowej, socjalnej i magazynowej. Pomieszczenia dydaktyczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm).

Toalety dla zainteresowanych znajdują się na końcu głównego korytarza i nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarz  znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście na teren obiektu jest ogólnodostępne także po godzinach otwarcia placówki.

Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bez wyszczególnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych .

Biblioteka Publiczna 

Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 7a

telefon: 71 31 13 321

mail:bpzerniki@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus: 810, 860

– przystanek ulica Kolejowa 5 od strony Wrocławia

– przystanek ulica Kolejowa 2 od strony Siechnic

Pociąg relacji Wrocław – Kłodzko. Stacja Smardzów Wrocławski

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, do której prowadzą dwa wejścia, oba od ulicy Kolejowej.

Wejście główne na wprost furtki, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami.

Wejście boczne ulokowane 20 metrów na prawo od wejścia głównego, do którego prowadzą 4 schody (bez udogodnień).
W budynku, przy obu wejściach, nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe główne są otwierane po pociągnięciu uchwytu. Drzwi wejściowe boczne są otwierane po naciśnięciu przycisku domofonu z napisem Biblioteka i pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biblioteka ulokowana jest na parterze budynku, szeroki korytarz umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W siedzibie Biblioteki nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń  w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku, zarówno do Wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Klub Kuźnia 

Żerniki Wrocławskie, ul. Parkowa 2

telefon: 71 3113452

mail: zerniki@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus  nr  800 Siechnice-Św. Katarzyna-Smardzów-Żerniki Wr-Iwiny-Wrocław,

810 Wrocław-Iwiny-Żerniki Wr.-Smardzów-Św, Katarzyna-Siechnice

860  Wrocław Brochów-Iwiny-Radomierzyce-Biestrzyków-Żerniki Wr. Pętla-Iwiny-Wrocław Brochów

– przystanek ul. Kolejowa

Pociąg relacji Wrocław – Międzylesie. Stacja Smardzów

Wejście do budynku oraz opis strefy dla użytkownika.

Klub Kuźnia mieści się w budynku przy ulicy Parkowej 2, do której prowadzą dwa wejście-główne do sali klubowej na parterze oraz osobne do biura i salek klubowych na 1 piętrze.

Wejście główne do klubu ( sala klubowa na parterze) jest ulokowane po lewej stronie od furtki. Chodnik dostosowany dla niepełnosprawnych i matek z wózkami. Wejście boczne (do biura i salek klubowych- 1 piętro) jest ulokowane z tylu budynku- bliżej bramy wjazdowej. Nie ma żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami.

W budynku, przy wejściach nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów.

Sala duża klubowa z wejścia głównego  ulokowana jest na parterze, do którego prowadzi 1 stopnień.  Powierzchnia sali na parterze umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim. Wejście boczne do biura i salek klubu usytuowane są na 1 piętrze, do którego prowadzi 28 stopni schodów na klatce schodowej.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W klubie nie  znajdują  się żadne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na posesji klubu znajduje się parking dla użytkowników. W pobliżu budynku jest drugi ogólnodostępny parking.


Biblioteka Publiczna

Kotowice, ul.Podwalna 1

telefon: 71 302 94 65

mail: bpkotowice@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus  nr  83 (linia wewnątrzgminna)

– przystanek ul. Podwalna od strony Wrocławia i Siechnic

Pociąg relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice. Stacja Zakrzów-Kotowice

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, do której prowadzi jedno wejście.

Wejście główne do Biblioteki jest ulokowane po prawej stronie od furtki. Chodnik dostosowany dla niepełnosprawnych i matek z wózkami.

W budynku, przy wejściu nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biblioteka ulokowana jest na wysokim parterze, do którego prowadzi 5 stopni.  Powierzchnia biblioteki umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W siedzibie Biblioteki znajduje się udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowana jest platforma (winda), jest na schodach,. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku, zarówno do Wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Publiczna 

Groblice ul. Kotowicka 5 (parter)

telefon: 71 311 51 82

mail:bpgroblice@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus:  PKS, samochód

– przystanek- ulica Opolska  Wrocław-Oława

– przystanek- ulica  Opolska  Oława- Wrocław

Pociąg relacji Wrocław – Oława,  Oława- Wrocław (stacja w Zębicach Wrocławskich)

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Biblioteka Publiczna w Groblicach mieści się w piętrowym budynku przy ul. Katowickiej 5.  Na parterze. Budynek usytułowany jest bezpośrednio przy drodze prowadzącej w stronę Kotowic, oddzielonej chodnikiem. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia, jedno główne od frontu,  a drugie z tyłu budynku. Wejścia są bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejście boczne ulokowane z tyłu budynku około 25 metrów na prawo od wejścia głównego.

Do biblioteki  przy obu wejściach, nie ma drzwi otwieranych automatycznie.   Drzwi otwierają się po naciśnięciu klamki.

W budynku zarówno na parterze jak i na piętrze  znajdują się mieszkania prywatne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biblioteka ulokowana jest na parterze budynku, z obu stron prowadzą do niej schody ( po 5 schodów z metalową poręczą.) Bezpośrednie przejście do biblioteki jest przez korytarz i salę świetlicy.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W siedzibie Biblioteki nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku po  drugiej stronie ulicy jest ogólnodostępny parking.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku, zarówno do Wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Świetlica

Iwiny, ul.Miodowa 12

telefon: 71 301 42 04

mail: iwiny@kultura-siechnice.pl

Sposób dojazdu

Autobus

110 Wrocław – Iwiny –rondo

110 Wrocław- Iwiny-pętla

– przystanek ul. Kościuszki

Wejście do budynku oraz opis strefy dla użytkownika.

Świetlica w Iwinach. mieści się w budynku przy ulicy Miodowej 12, do której prowadzą dwa wejście: główne do całego obiektu na parterze oraz osobne do zaplecza socjalnego.

Wejście główne do świetlicy  jest ulokowane po prawej strony budynku  Do wejścia głównego prowadzi podjazd  dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami. Wejście boczne do zaplecza socjalnego jest ulokowane naprzeciw bramki głównej.

W budynku przy wejściach nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów.

Wejścia główne do świetlicy  ulokowana jest na parterze które prowadzi do korytarza głównego z którego prowadzą schody( 24 stopnie) na 1 piętro, gdzie znajduje się biuro i salki świetlicowe. Powierzchnia sali na parterze umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Do wejście zewnętrznego bocznego do zaplecza socjalnego na parterze prowadzą 3 stopnie schodów.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

W świetlicy z udogodnień dla osób niepełnosprawnych jest podjazd do wejścia głównego oraz toaleta na parterze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na posesji klubu znajduje się parking dla użytkowników. W pobliżu budynku jest drugi ogólnodostępny parking.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ www.kultura-siechnice.pl

Bardzo nam zależy na prowadzeniu strony w sposób dostępny – umożliwiający wszystkim użytkownikom korzystanie z jej zasobów. Jeżeli wydarzy się sytuacja, w której znajdą Państwo na naszej stronie zasoby, które są niedostępne – bardzo prosimy o kontakt, jak najszybciej usuniemy przeszkody.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Wszelkie formy dostępności możliwe są do wyboru poprzez kliknięcie ikony białego człowieka na ciemnym tle w kole.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 • Linki – wewnętrzne – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków.
 • Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Kontrast – wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Elementy serwisu – dostępność

 • Strona główna serwisu oraz znajdujące na niej moduły są przygotowane w sposób dostępny.
 • Podstrony znajdujące się bezpośrednio w menu górnym strony głównej są przygotowane w sposób dostępny.
 • Zmiany kontrastów oraz wielkości czcionek – dostępne na stronie głównej oraz na podstronach,
 • Dział kontakt – dostępny.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Niedostępne elementy serwisu

 • brak możliwości odsłuchania tekstów na stronie, konieczność z korzystania z narzędzia zewnętrzne, np. przeglądarki; zarówno teksty, jak i zdjęcia są opisane w taki sposób, by narzędzie zewnętrzne, np. przeglądarki odczytało je bez przeszkód.

Strona internetowa Centrum Kultury w Siechnicach została opublikowana przed 23 września 2018. Poniższy dokument jest w trakcie aktualizacji!


Dokument opublikowany: 2020/09/21 

Poprzednia aktualizacja: 2021/03/17 

Ostatnia aktualizacja: 2022/03/30

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 690 594 931 lub mailowo: dostepnosc@kultura-siechnice.pl
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial