WYSTAWA POWARSZTATOWA - Czas Akwarelą Malowany

W imieniu Aktywni Seniorzy Gminy Siechnice i swoim serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy wieńczącej projekt Czas Akwarelą Malowany ❣️
28 kwietnia godz. 16:00
Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15
 
Honorowy Patronat nad projektem objął Milan Ušák Burmistrz Siechnic
_________________
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja/Materiał/Zadanie opracowany/zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy Gminy Siechnice i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu grantowego LGD Lider A4 pod nazwą Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!-edycja II 2.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 w ramach zadania grantowego pn. „Czas akwarelą malowany” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plakat o wystawie powarsztatowej projektu Czas Akwarelą Malowany.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial